Miljöpolicy

ACCEPT AB har arbetat fram en plan för miljöarbete som bygger på följande grundstenar:

Företaget arbetar med målsättningen att minimera skadlig inverkan på miljön.

a. INKÖP.
Vi prioriterar miljöcertifierade produkter och kräver samma inställning hos våra underleverantörer.

b. MATERIAL FÖR ÅTERANVÄNDNING
prioriteras i de fall valmöjlighet till detta finns.

c. SORTERING AV AVFALL
genomförs enligt berörd kommuns riktlinjer.

d. TJÄNSTERESOR
sker med kollektivtrafik när detta är möjligt. Vår tjänstebil är av typ Hybrid.

ACCEPT AB arbetar för att stärka medvetenheten om miljöfrågornas betydelse för ett hållbart samhälle. Vi är stolta över och tydliga med vår holistiska värdegrund både etiskt, socialt och miljömässigt.

Detta innebär i praktiken att vi väljer att arbeta i konferensmiljöer som har en hög kvalitetsmedvetenhet om inre och yttre värden. Företagen för inom sin personal en aktiv dialog om hållbara värden.